(085) 06 55 705 (op werkdagen 12.30-13.30) / 06-83658259

Waar bevallen

Het kan zijn dat er tijdens de zwangerschap redenen ontstaan om onder leiding van de gynaecoloog te moeten bevallen. Ook kunnen complicaties bij een eerdere zwangerschap een reden vormen om bij deze bevalling niet onder onze zorg te mogen bevallen. In samenspraak met de begeleidende gynaecoloog zullen dan de controles overgenomen worden aan het einde van de zwangerschap of tijdens het begin van de bevalling.

Ook kunnen er redenen zijn dat je geadviseerd wordt om in het ziekenhuis te bevallen, maar dat je wel door ons begeleid mag worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je bij de vorige bevalling te veel bloed hebt verloren, je zwaarder bent dan 100kg of een BMI boven de 35 hebt.

Zijn er geen complicaties of redenen opgetreden, mag je zelf bepalen of je de bevalling thuis wil laten plaatsvinden of poliklinisch in het ziekenhuis.

 

plaats

Thuis

Als je thuis bevalt komt er naast de verloskundige ook een kraamverzorgster bij om te assisteren bij de bevalling. Het is prettig als zij ruim voordat de baby geboren is er al is om te helpen met het klaarzetten van wat spullen, maar ook om te helpen met het opvangen van de weeën. Nadat het kindje geboren is blijft zij nog minimaal 2 uur. Meestal is zij dezelfde kraamverzorgster die de kraamweek komt begeleiden. Het kan zijn dat de kraamverzorgster een stagiaire begeleidt en dat deze ook met de bevalling meekomt.

Poliklinisch

Als je in het ziekenhuis wilt gaan bevallen zonder dat daar een reden voor is, noemen we dat een poliklinische bevalling. Ook als je poliklinisch bevalt komt de verloskundige eerst bij je thuis kijken wanneer de bevalling begonnen is.  In principe ga je pas naar het ziekenhuis als je ongeveer 7 cm ontsluiting hebt. Wij bellen dan met het ziekenhuis om te regelen dat je daar naar toe kunt gaan. In het algemeen gaan wij dan meteen met  je mee en helpen je dus ook daar bij de bevalling. In plaats van een kraamverzorgster komt er dan een verpleegkundige van het ziekenhuis ons helpen om je te begeleiden. Belangrijk is je te realiseren dat je zelf voor het vervoer naar het ziekenhuis moet zorgen.

Niet alle verzekeringen dekken de totale kosten van een poliklinische bevalling. Kijk dit goed na om achteraf niet voor verrassingen te komen staan.

Soms komt het voor dat je ervoor kiest dat je thuis wilt bevallen, en dat je voor een bepaalde reden verwezen moet worden naar de gynaecoloog maar dat bij aankomst het toch niet nodig blijkt te zijn. Bijvoorbeeld als je iets wilt tegen de pijn, maar als je aankomt in het ziekenhuis ben je al zo ver gevorderd dat we kunnen gaan persen. Dan neemt het ziekenhuis toch de zorg niet over, omdat de indicatie als het ware is opgeheven. Het wordt dat gedeclareerd onder het kopje poliklinisch. Mocht je hiervoor een eigen risico hebben, dat wordt deze in rekening gebracht. Naast deze kosten heb je dan ook nog je verplichte eigen risico. Verloskundige zorg valt in het basispakket en gaat niet van dit eigen risico af. Ambulancevervoer of bloedonderzoeken moeten wel vanuit het eigen risico betaald worden. Het minimale verplicht eigen risico is in 2018 € 385.